Syarah Ushul Isyrin

 Buku Syarah Ushul Insyrin
Syarah Ushul Isyrin - 20 Prinsip Hasan Al-Banna
Penulis: Abdullah bin Qasim Al-Wasyli
Penerbit: Era Intermedia
Soft Cover
Berat: 700 gram

Harga: Rp. 85.000 (diskon 25%)
Harga: Rp. 63.000

Sinopsis:
Dalam tradisi keilmuan zaman dulu, banyak ulama yang menyusun risalah-risalah kecil untuk dsebarluaskan kepada masyarakat. Risalah-risalah ini merupakan ringkasan dari ilmu pengetahuan yang dikuasai sang tokoh, yang tidak mungkin dipaparkan secara panjang lebar dengan menyertakan detail dalil-dalilnya untuk pengetahuan masyarakat awam. Sepeninggal mereka, dan seiring dengan kebutuhan masyarakat yang mulai meningkat wawasan pengetahuannya, para murid sang tokoh menyampaikan kembali risalah singkat gurunya, dengan syarah (penjelasan) panjang lebar dan penyertaan dalil-dalilnyan, baik Al-Qur'an maupun hadits Nabi. 

Sekedar meyebut contoh, kita mengenal kitab Alfiyah Ibni Malik (Sebuah buku gramatika Arab yang terdiri dari seribu bait syair) karangan syekh Ibnu Malik, yang lalu banyak disyarah oleh ulama setelahnya. Dalam Fiqih, Kita mengenal kita Taqriib tulisan Imam Nawawi yang sangat ringkas. Dalam dunia akhlak kita mengenal Risalah Al-Mustarsyidin goresan pena Syekh Al-Muhasibi, yang sangat padat memuat pesan-pesan tasawuf yang kemudian disyarah oleh banyak tokoh yang hidup setelahnya.

Di dunia pergerakan Islam, kita mendaparkan salah satu warisan dari salah seorang tokohnya yang masyhur, Imam Syahid Hasan Al-Banna, berupa risalah yang sangat ringkas tentang prinsip-prinsip Islam, yang harus diketahui oleh kader dakwah, agar mereka tidak keluar dari rel yang telah digariskan oleh Al-Qur'an, hadits, dan petunjuk salafussaleh dalam memahami ajaran agamanya. Risalah ini, karena hanya terdiri dari 20 butir, dinamakan "Al-Ushul Al-Isyrin" (20 Prinsip). Sudah banyak para tokoh yang membuat uraian panjang lebar tentang risalh ini, dan salah satunya adalah buku yang ditulis oleh Abdullah bin Qasim Al-Wasyli ini.

Dengan pemahamannya yang dalam akan ilmu syariat dan pengalamannya yang luas di dunia pergerakan dakwah, Ustadz Abdullah bin Qasim Al-Wasyli hadir dengan Buku Syarah 20 Prinsip Hasan Al-Banna ini. Risalah yang ringkas naun padat, dikemas dalam penjelasanya yang panjang lebar, dengan tambahan dukungan dalil dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Sungguh merupakan karya yang sangat bermanfaat.
---------------------------------------

Jual Buku Syarah Ushul Insyrin Hasan Al-Banna

avatar

Toko Buku Ikhwan - Referensi Muslim Negarawan

Info Order/Pemesanan Buku:

Whatsapp: 0823-9556-9299

E-mail: tokobukuikhwan@gmail.com

0 komentar:

Post a Comment

 
Toko Buku Ikhwan - Referensi Buku Muslim Negarawan Template Style: Shopping Cart | Support Blogger